logo image

DE WAARD 8

4906 BC

Oosterhout

06 50 24 72 60

info@lemmenlearning.nl

Slideshow image Slideshow image Slideshow image

Leertrajecten/Opleidingen

Leertrajecten/Opleidingen


De leertrajecten en opleidingen van Lemmen Learning onderscheiden zich door een sterk didactisch concept dat wordt gekenmerkt door:

Actief leren door:

  • Gebruik te maken van specifieke onderwijsvormen: training/oefening en casuïstiek in de thema’s;
  • Waar het functioneel is, worden trainingsacteurs ingezet;
  • Werken met een logboek, dat uitdaagt om te reflecteren op de toepassing van het geleerde in de praktijk.

Hoger leren door:

  • Tijdens bijeenkomsten theorie samen te vatten en deelnemers uit te dagen om zelf de verbreding te zoeken door te lezen of internet af te speuren;
  • Hanteren van opdrachten die een beroep doen op hogere cognitieve vaardigheden zoals analyseren, synthetiseren, conceptualiseren, planmatig handelen, evalueren.

Samenwerkend leren door:

  • Werkvormen te hanteren die samenwerking stimuleren;
  • Aandacht te hebben voor groepsprocessen en het innemen van (wisselende) rollen in studiegroepen.

Werkplekleren door:

  • Het hanteren van studie- en verwerkingsopdrachten in de praktijk;
  • Toepassen van collegiale consultatie van collega-cursisten;
  • Het organiseren van feedbackmomenten op de eigen werkplek.

Alle trajecten worden ondersteund door coaching. Onze docenten zijn beschikbaar voor telefonisch, skype en/of e-mail consult.

Ook hier geldt ons maatwerkformule: U bepaalt mede de inhoud en de samenstelling van de groep. De training wordt tegen een totaalprijs berekend op basis van werkelijk in te zetten uren door de trainers.

Studiebelasting

Voor de studiebelasting hanteren we in zijn algemeenheid een ‘1 op 1 formule’: voor ieder contactuur staat 1 uur voor de tijd die een deelnemer kwijt is aan zelfstudie of uitwerken van opdrachten.